Daiwa phantom j 4000 light
[名洋釣具] DAIWA PHANTOM J Light 3500PE 紡車式捲線器

[名洋釣具] DAIWA PHANTOM J Light 3500PE 紡車式捲線器