Лилия el santo
Bachata Dominican (Бачата) Чуркина Лилия и Уилкин Оливеро Олобкро Фавал Олобкро Фавал

Импровизация http://vk.com/tierra_dance.

Bachata Dominican (Бачата) Чуркина Лилия и Уилкин Оливеро Олобкро Фавал Олобкро Фавал