Перевод песни wild thing the troggs
The Troggs - Wild Thing

The Troggs - Wild Thing Lyrics: Wild thing...you make my heart sing... You make everything Groovy I said wild thing... Wild thing, I think I love you But I wanna ...

The Troggs - Wild Thing


Перевод песни wild thing the troggs - произнес